ποιος ακούει ότι η μια μόνη καμπάνα δεν ακούει παρά έναν ήχο

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Ο φόβος της Αριστεράς 

Τα αποτελέσµατα των τελευταίων δηµοσκοπήσεων δείχνουν εντυπωσιακή µετατόπιση του εκλογικού σώµατος προς τα κόµµατα της Αριστεράς, µεγάλη πτώση έως κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ και ενίσχυση της συγκριτικής θέσης της Ν∆, η οποία όµως έχει µεγάλη απόσταση να καλύψει για να φτάσει στην αυτοδυναµία. Η πολιτική, εκλογική ενίσχυση της Αριστεράς επηρεάζει άµεσα την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ και κάνει ακόµα πιο δύσκολο το πέρασµα από το αρχικό στο νέο µνηµόνιο. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να προστατευθούν πολιτικά, ενισχύοντας το αριστερό προφίλ τους. Καταγγέλλουν την πολιτική του µνηµονίου, την οποία στήριξαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και λένε «όχι» στα αναγκαία πρόσθετα µέτρα λιτότητας. Πολιτική επικυριαρχία ∆εν είναι δύσκολο να προβλέψουµε ότι το ΠΑΣΟΚ, µετά τη µεγάλη εκλογική ήττα που θα υποστεί, θα επιχειρήσει άνοιγµα προς τα αριστερά, για να ηγεµονεύσει σε ένα χώρο που αναπτύσσεται δυναµικά. Μεγάλη πολιτική πίεση ασκεί η Αριστερά και στη Ν∆. Η ηγεσία της τελευταίας προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας από την πολιτική του µνηµονίου και να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται να υπερασπιστεί διάφορες φιλολαϊκές «κόκκινες γραµµές». Η ηγεσία της Ν∆ προτείνει την αύξηση των κατώτερων συντάξεων, τη µείωση της φορολογίας της κατανάλωσης και δηλώνει ότι θα σταθεί εµπόδιο σε κάθε προσπάθεια «οριζόντιας» µείωσης µισθών και συντάξεων. Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ λειτουργούν ήδη σε συνθήκες πολιτικής επικυριαρχίας της Αριστεράς. Με την τακτική που ακολουθούν οι βουλευτές και τα στελέχη τους συµβάλλουν στην κατάρρευση του δικοµµατισµού και στην εκλογική, πολιτική άνθηση των αριστερών κοµµάτων. Αριστερές λύσεις στα σύγχρονα οικονοµικά προβλήµατα δεν υπάρχουν. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά, όπου διεκδικούν την κυριαρχία οι Κινέζοι κοµµουνιστές µε έναν ιδιαίτερα επιθετικό καπιταλισµό, σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση γερµανικών προδιαγραφών, η υπερχρεωµένη Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια µιας αριστερής αναζήτησης, που δεν οδηγεί πουθενά. Η ενίσχυση των κοµµάτων της Αριστεράς πρέπει να αποδοθεί στην πολιτική αποδυνάµωση του ΠΑΣΟΚ, στην ιδεολογική πολιτική σύγχυση που χαρακτηρίζει το χώρο της Ν∆ και στα φοβερά κοινωνικά προβλήµατα που προκάλεσαν η οικονοµική κρίση και η αδυναµία αποτελεσµατικής αντιµετώπισής της. Μόλις καταγραφούν τα εκλογικά κέρδη του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ θα υιοθετήσει πιο αριστερές θέσεις, σε µια προσπάθεια να εξαγνιστεί από την αποτυχηµένη εφαρµογή του µνηµονίου, και η Ν∆ θα αναλάβει πρόσθετες πολιτικές δεσµεύσεις για µη ρεαλιστικές αυξήσεις συντάξεων και µισθών και παροχές διαφόρων ειδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου