ποιος ακούει ότι η μια μόνη καμπάνα δεν ακούει παρά έναν ήχο

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Τα νέα όρια συνταξιοδότησης για γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για γιατρούς, μηχανικούς και νομικούς, δηλαδή όλους τους ασφαλισμένους στους τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, αποκωδικοποιεί εγκύκλιος που εξεδόθη από τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 τα όρια ηλικίας αυξάνονται τόσο για τους άνδρες ασφαλισμένους όσο και για τις μητέρες, ενώ μόνον όσοι ασφαλισμένοι μέχρι το τέλος του2010 έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και οι γυναίκες είναι 58 και οι άνδρες 60 ετών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όποτε θέλουν, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που επέρχονται στο ασφαλιστικό καθεστώς τους με τον πρόσφατο νόμο.
Αναλυτικά:
1. Συνταξιοδότηση με 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας. Οσοι συνταξιοδοτούνται με 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας πρέπει να γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει μέχρι τέλος του 2010. Από την 1-1-2011 η δυνατότητα αυτή καταργείται.
2. Προσμέτρηση αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης. Όσοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μέχρι 31/12/2010, με προσμέτρηση των χρόνων που προβλέπονται από το νόμο (χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών κ.λπ.) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν κατά το 2010, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31/12/2013. Συνεπώς, τα πρόσωπα που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010, συμπεριλαμβανομένου και χρόνου που μπορεί να αναγνωριστεί με τη ρύθμιση του άρθρου 40 του ν.2084/1992, και έχουν και το απαιτούμενο όριο ηλικίας (60ό οι άνδρες και το 58ο οι γυναίκες), προκειμένου να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2011 και εφεξής οποτεδήποτε, ανεξάρτητα των μεταβολών που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με το ν.3863/2010, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης των χρόνων αυτών μέχρι 31/12/2013. Για όσους συμπληρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1-1-2011 Α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) 1. Συνταξιοδότηση ανδρών με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών Ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, ενώ το απαιτούμενο όριο ηλικίας παραμένει αμετάβλητο. Σύμφωνα με το νόμο οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, επομένως ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συμπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρόλο που εκείνο το έτος απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης. Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά και στους τρεις τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ). 2. Συνταξιοδότηση γυναικών με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών Ο χρόνος ασφάλισης των 35 ετών προσαυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, ενώ το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2012 και για κάθε επόμενο χρόνο, μέχρι το 60ό έτος. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται για συνταξιοδότηση 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών, επομένως η ασφαλισμένη θα συνταξιοδοτηθεί το 2014, οπότε και συμπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις (ήτοι 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59), παρόλο που εκείνο το έτος απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης. Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά και στους τρεις τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ).
3. Συνταξιοδότηση γυναικών Το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων αυξάνεται κατά ένα έτος από 1/1/2011 και για κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Η ρύθμιση αφορά σε γυναίκες ασφαλισμένες των τομέων κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ και σε γυναίκες έγγαμες του Τομέα Ασφάλισης Νομικών. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ορίου ηλικίας, δηλαδή κατά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ η οποία το 2012 συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας και έχει 22 έτη ασφάλισης θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας της, δηλαδή το 2014, οπότε θα έχει συμπληρώσει και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις των γυναικών του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΑΝ θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας να έχει αντίστοιχα συμπληρωθεί και ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης (25 έτη ασφάλισης). Υπογραμμίζεται ότι οι έγγαμες γυναίκες του ΤΑΝ, που μέχρι 31/12/1997 είχαν συμπληρώσει τις τότε προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (15 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας), εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης οποτεδήποτε.
4. Συνταξιοδότηση μητέρων ανήλικων τέκνων Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανήλικων τέκνων καθορίζεται από 1/1/2011 στο 55ο έτος της ηλικίας, από 1/1/2012 στο 58ο έτος της ηλικίας και από 1/1/2013 στο 65ο έτος της ηλικίας. Η ρύθμιση αφορά μόνο στις μητέρες ανήλικων τέκνων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, καθώς για το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΣΑΥ δεν προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις η συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλικων τέκνων με μικρότερο όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης σε σχέση με τις λοιπές γυναίκες ασφαλισμένες. Όσον αφορά τη χορήγηση μειωμένων συντάξεων στις μητέρες ανήλικων τέκνων, η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Ασφάλισης Νομικών. Υπογραμμίζεται ότι με τους ίδιους όρους με τις μητέρες ανήλικων τέκνων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων. Η ασφαλισμένη μητέρα ακολουθεί το όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται και ισχύει κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού. Για παράδειγμα, μητέρα ανήλικου τέκνου συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2011, έχει όμως ηλικία 53 ετών. Προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, οπότε θα συνταξιοδοτηθεί το 2013, παρόλο που εκείνο το έτος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, και ανεξάρτητα εάν το ανήλικο τέκνο έχει πλέον ενηλικιωθεί. Οι μητέρες ανηλίκων που μέχρι 31/12/1997 είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που όριζε το καταστατικό του τέως Ταμείου Νομικών -σήμερα Τομέας Ασφάλισης Νομικών- (με 15 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας) διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης οποτεδήποτε.
5. Συνταξιοδότηση διπλοσυνταξιούχων Οι ασφαλισμένοι των τομέων κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, ή το Δημόσιο, εκτός των αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μητέρων που συνταξιοδοτήθηκαν με το άρθρο 63, παρ.4, του ν. 1892/1990, δικαιούνται από τους τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ σύνταξη με τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και μειωμένη σύνταξη κατά 50% με τη συμπλήρωση 16 ετών ασφάλισης. Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση της ταυτόχρονης συνταξιοδότησης ή εντός εξαμήνου ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των τομέων μόνον όσον αφορά τα όρια ηλικίας, ενώ όσον αφορά τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης. Η ανωτέρω επισήμανση γίνεται προκειμένου να υπάρχει εφεξής ενιαία αντιμετώπιση από όλους τους τομείς του ΕΤΑΑ. Όσον αφορά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004 για τη λήψη μειωμένης σύνταξης κατά 3% για κάθε έτος που λείπει από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, από τους έμμισθους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ και τους δικαστικούς υπαλλήλους έμμισθους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΔΕΚΟ, εξακολουθεί να ισχύει.

Β. Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι) 

1. Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων με 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών Οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα.
2. Συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα Οι μητέρες ανήλικων τέκνων συνταξιοδοτούνται από 1/1/2013 με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, ενώ για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης απαιτείται η συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις μητέρες ανήλικων τέκνων συνταξιοδοτούνται και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων.
3. Συνταξιοδότηση μητέρων με τρία τουλάχιστον τέκνα Η συνταξιοδότηση των μητέρων με τρία τουλάχιστον τέκνα με ευεργετικές διατάξεις καταργείται. Διατάξεις που δεν μεταβάλλονται με το ν. 3863/2010 1. Συνταξιοδότηση με 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών Η δυνατότητα των ασφαλισμένων, παλαιών και νέων, να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και ηλικία 65 ετών εξακολουθεί να ισχύει χωρίς τροποποίηση. 2. Συνταξιοδότηση μητέρων με ανίκανα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω Ισχύει η παλαιά διάταξη. 3. Συνταξιοδότηση συζύγων αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
Ισχύει η διάταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου