ποιος ακούει ότι η μια μόνη καμπάνα δεν ακούει παρά έναν ήχο

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό

Αλλαγές στο συνταξιοδοτικό του Δημοσίου ανακοίνωσε ο υπ. Οικονομικών. Ευνοϊκή ρύθμιση και για τις εργαζόμενες μητέρες, στις οποίες αναγνωρίζεται ένας πλασματικός χρόνος εργασίας για το 1ο παιδί, δύο χρόνια για το 2ο και από δύο χρόνια για κάθε επιπλέον
Εξι βασικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό σύστημα του Δημοσίου ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.
Το σχετικό νομοσχέδιο επιφέρει ριζικές μεταβολές στο συνταξιοδοτικό του Δημοσίου καθώς προβλέπει σύνταξη για όλλους στα 65 χρόνια ή στα 60 με σαράντα χρόνια ασφάλισης, εξισώνει τα όρια ηλικίας γυναικών - ανδρών, εξισώνει τα ισχύοντα στον ιδιωτικό με το δημόσιο τομέα ενώ καθιστά υποχρεωτική από 1/1/2011 την ασφάλιση για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα.
Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό

Οι έξι αλλαγές που ανακοίνωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου αφορούν στα εξής:

* Μειώνεται κατα δύο χρόνια το όριο συνταξιοδότησης γυναικών που εργάζονται στην καθαριότητα των ΟΤΑ, οι οποίες σταδιακά έως το 2013 θα συνταξιοδοτούνται στο 58ο έτος της ηλικίας τους.

* Μειώνεται επίσης κατά 5 έτη, από τα 55 στα 50 χρόνια, το όριο συνταξιοδότησης γονέων με ανίκανα παιδιά.
* Ο χρόνος σπουδών σε ανώτατες σχολές θα προσμετράται πλέον και στους ένστολους
* Δίδεται η δυνατότητα στους ένστολους για αναγνώριση μέχρι 5 πλασματικά έτη της μάχιμης υπηρεσίας τους. Η αναγνώριση θα γίνεται με την καταβολή εισφορών για εργασία πέραν του πενθημέρου.
* Για τις άγαμες θυγατέρες άνω των 50 ετών που ελάμβαναν τη σύνταξη των γονέων τους καθορίζονται εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Κατ' εξαίρεση οι ενήλικες άγαμες θυγατέρες που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο δημόσιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982 συντρέχουν μεταξύ άλλων οι εξής προϋποθέσεις:

- «Να μην έχει μηνιαίο εισόδημα από το κατώτατο όριο σύνταξης του δημοσίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό
- Να μην έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το καθοριζόμενο κατώτατο όριο.
-Να μην λαμβάνει άλλη σύνταξη και να μην έχει ασφαλισθεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης.
- Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 να έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της.
- Η σύνταξη τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του δημοσίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά»

* Επίσης, ο κ. Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε ευνοϊκή ρύθμιση και για τις εργαζόμενες μητέρες, στις οποίες αναγνωρίζεται ένας πλασματικός χρόνος εργασίας για το 1ο παιδί, δύο χρόνια για το 2ο και από δύο χρόνια για κάθε επιπλέον παιδί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου