ποιος ακούει ότι η μια μόνη καμπάνα δεν ακούει παρά έναν ήχο

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Τα καταφέρνει η Ελλάδα,σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ.

Η εφαρμογή του προϋπολογισμού κινείται στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας και οι δαπάνες είναι υπό πλήρη έλεγχο, τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ενδιάμεση έκθεσή του για την ελληνική οικονομία στην οποία διαπιστώνει ταχείς ρυθμούς και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίησης. «Με βάση τα στοιχεία του πενταμήνου το έλλειμμα έχει μειωθεί σημαντικά, πολύ περισσότερο απ’ ότι είχε προγραμματιστεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά και τονίζεται ότι «οι ελληνικές αρχές έχουν κάνουν πρόοδο θέτοντας τα δημοσιονομικά σε μια βιώσιμη τροχιά. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα για την δίκαιη κατανομή των βαρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των αδυνάτων».

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η παραοικονομία και οι υψηλές δαπάνες για τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές πιέσεις από τις δημόσιες επιχειρήσεις απειλούν την οικονομία. «Αυτοί οι τρεις τομείς δεν ελέγχονται άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής», τονίζεται, ενώ για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού σημειώνεται ότι περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις του κόστους για τα επόμενα χρόνια, αυτό όμως θα φανεί ξεκάθαρα μετά την πλήρη αναλογιστική μελέτη. Γίνεται, δε, λόγος για σημαντικές τομές και μεταρρυθμίσεις «που δεν τόλμησαν άλλες κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια».

Επίσης, καλείται η ελληνική κυβέρνηση να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στις αγορές ότι δεν συμβιβάζεται ούτε με τα κλειστά επαγγέλματα, ούτε με τις υπερχρεωμένες δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες, όπως σημειώνεται, κοστίζουν πανάκριβα στους Έλληνες φορολογούμενους. Θετικά αποτιμάται η προώθηση του Καλλικράτη, καθώς θα μειώσει τον αριθμό των τοπικών Αρχών και κατ’ επέκταση τις δαπάνες, ενώ επισημαίνονται οι πρόνοιες του νέου νόμου για την αποκέντρωση εξουσιών. Σε ανάλογο πνεύμα σχολιάζονται κινήσεις όπως η προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΣΕ.

Αν και σημειώνεται η βελτίωση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης ειδικότερα στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης όπου τα κενά, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, δυσχεραίνουν την ερμηνεία των μέτρων.

Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μεγαλύτερη του προβλεπομένου, και επισημαίνεται η ανάγκη να καμφθεί η αντίσταση που προβάλλεται από τα κλειστά επαγγέλματα για να λειτουργήσει ανταγωνιστικά η αγορά. «Επειδή οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων δεν έχουν απορροφηθεί από την αγορά λόγω της κάμψης στην κατανάλωση, θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση και εμβάθυνση των μέτρων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς, των προϊόντων και των υπηρεσιών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η έκθεση σημειώνει ότι τον Μάρτιο του 2010 ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης μειώθηκε στο 12,9% από το 13,2% που ήταν τον Δεκέμβριο του 2009, αλλά παραμένει αρκετά υψηλότερα από το 8% που είναι το ελάχιστο αποδεκτό. Τονίζεται ότι η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών θα παρακολουθούνται συστηματικά, αλλά εκτιμάται ότι η στήριξη που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και ο μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή, προσφέρουν σημαντικές εγγυήσεις στο τραπεζικό σύστημα.

Τονίζεται ακόμα ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούνται η σημασία των πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη και συστήνεται η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, καθώς και η απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου