ποιος ακούει ότι η μια μόνη καμπάνα δεν ακούει παρά έναν ήχο

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Εργασίες στη Μονή Τιμίου Προδρόμου με την αρωγή της Νομαρχίας

Imtimiouprodromou.jpgΟμόφωνα εγκρίθηκε από τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σερρών, κατά την πρόσφατη (19 Ιουλίου 2010) συνεδρίαση, η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση της Βορειοδυτικής Πτέρυγας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών.

Το έργο

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 και περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της Βορειοδυτικής πτέρυγας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών – η οποία στο σύνολό της είναι κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο – και στην οποία υφίστανται αλλοιώσεις και φθορές των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών του στοιχείων καθώς και προβλήματα στατικής επάρκειας. Στόχος της πρότασης είναι η αποκατάσταση του συνόλου του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος της πτέρυγας αυτής και η απόδοση της αρχικής λειτουργικής μορφής και οργάνωσής της. Παράλληλα στοχεύει στην πλήρη και οργανική ένταξή της στο μοναστηριακό συγκρότημα το οποίο συνιστά στο σύνολό του, ως αρχιτεκτονικό κέλυφος και λειτουργική εμπειρία, μια υψηλής ποιότητας πολιτιστική υποδομή με μοναδική αίσθηση ιστορικότητας και πνευματικότητας.

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί, το αργότερο, 24 μήνες μετά την έναρξη των εργασιών. Οι κυριότερες δραστηριότητες, οι οποίες θα εκτελούνται ταυτόχρονα, αφορούν:

· Εργασίες ενίσχυσης & αρμολογήματος τοιχοποιιών

· Εργασίες αποκατάστασης λιθοδομών & επιχρισμάτων

· Εργασίες αποκατάστασης στεγών

· Εργασίες αποκατάστασης ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων

· Εργασίες επισκευής & αντικατάστασης δαπέδων και οροφών

· Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων & εσωτερικών κλιμάκων

· Εγκατάσταση σύγχρονων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμούΗ σκοπιμότητα του έργουΤο προτεινόμενο έργο σκοπεύει στην αξιοποίηση των διατηρητέων κτισμάτων της Βορειοδυτικής πτέρυγας ως οργανικού τμήματος της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου η οποία στο σύνολό της συνιστά μία πολιτιστική υποδομή υψηλής ποιότητας με μοναδική αίσθηση ιστορικότητας πνευματικότητας.

Με την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης της Βορειοδυτικής πτέρυγας ανακόπτεται η περαιτέρω κατάρρευση του κτίσματος, ενώ αποδίδεται σε χρήση ένας χώρος ο οποίος παραδοσιακά λειτουργούσε τους τελευταίους δύο αιώνες σαν χώρος φιλοξενίας καλύπτοντας πάγιες ανάγκες της Μονής αυξάνοντας έτσι την λειτουργική αποτελεσματικότητά της. Παράλληλα, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο ήδη φυσικό και ιστορικό περιβάλλον και την ποιότητα των σε άμεση γειτνίαση διατηρητέων κτισμάτων του μοναστηριακού συγκροτήματος, συνεισφέρει στην ολοκλήρωση ενός τόπου εξαιρετικού ενδιαφέροντος, ως τόπου αναψυχής, περιβαλλοντικής, πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και υποδειγματικής ανάδειξης, προστασίας και λειτουργικής αποκατάστασης ενός μοναδικού βυζαντινού μνημείου.

Η κατασκευή του έργου συνάδει με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία περί προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του είναι σημαντικά, πολυδιάστατα και πολλαπλασιαστικά. Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους θα προκύψουν τα οφέλη είναι:

Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς βυζαντινής περιόδου της περιοχής.

Ανάπτυξη του τουρισμού στο Νομό και ειδικά του θρησκευτικού τουρισμού.Τι αναλαμβάνει η Ν.Α.Ειδικότερα, η Μητρόπολη αναθέτει στη Ν.Α. να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :

· Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

· Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

· Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

· Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

· Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

· Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

· Επίβλεψη, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

· Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

· Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .

· Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου