ποιος ακούει ότι η μια μόνη καμπάνα δεν ακούει παρά έναν ήχο

Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Εύσημα από το ΔΝΤ

Καλό βαθμό βάζει στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην ενδιάμεση έκθεσή του για την πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, ωστόσο εφιστά την προσοχή στον έλεγχο των δαπανών των νοσοκομείων, των ταμείων και των ΔΕΚΟ
Καλό βαθμό βάζει στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε έκθεσή του για την πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, ωστόσο εφιστά την προσοχή στον έλεγχο των δαπανών των νοσοκομείων, των ταμείων και των ΔΕΚΟ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανταπόκριση του Mega από την Ουάσινγκτον, παράγοντες του ΔΝΤ ανέφεραν ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι πια στην "εντατική", ενώ σε έκθεση του ιδρύματος περιέχονται πολλά θετικά στοιχεία αλλά και συστάσεις.


Εύσημα από το ΔΝΤ

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, οι μεταρρυθμίσεις προωθούνταια από την κυβέρνηση πολύ πιο γρήγορα από όσο απαιτούσε το Πρόγραμμα Σταθερότητας,

ο προϋπολογισμός πάει καλά και με βάση τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2010, το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει μειωθεί σημαντικά, πολύ περισσότερο απ' ότι είχε προγραμματιστεί.

Οπως τονίζεται επίσης, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος θα σημάνει σημαντική μείωση του κόστους για τα επόμενα χρόνια.
Θετικός είναι και ο απολογισμός από την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία, καθώς σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων προχωρά κανονικά, όπως και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.

"Αν και η εκτέλεση του προϋπολογισμού βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας και ιδιαίτερα οι δαπάνες είναι υπό πλήρη έλεγχο", υπογραμμίζεται στην έκθεση του ΔΝΤ, "οι δαπάνες των νοσοκομείων και των συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και οι χρηματοοικονομικές πιέσεις από τις δημόσιες επιχειρήσεις συνιστούν σαφή κίνδυνο για την οικονομία. Οι τρεις τομείς αυτοί δεν ελέγχονται άμεσα από τον προϋπολογισμό και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ενας αποφασιστικότερος έλεγχος αυτών των τομέων θα υποβοηθήσει ώστε να μειωθούν τα σπρεντ", προστίθεται.

Τέλος, γίνεται λόγος για θετικά βήματα και στον τραπεζικό τομέα.

Σημειώνεται ειδικότερα ότι ο συντελεστής φερεγγυότητας μειώθηκε στο 12,9% το Μάρτιο από το 13,2% τον Δεκέμβριο.

Η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών θα παρακολουθούνται στενά, αναφέρει η έκθεση και τονίζει ότι η στήριξη που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις φορολογικές αρχές προσφέρουν σημαντικές εγγυήσεις στο τραπεζικό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου